A XV. kerület helytörténeti bibliográfiája

Folyóiratok

 • A Rákospalotai Múzeum évkönyve I. évf. (szerk.: Boross M. - Für L. - Koczogh Á. - Kőszegi F.) Budapest, 1964.
 • A Rákospalotai Múzeum évkönyve II. évf. (szerk.: Bácskai V. - Boross M. - Felhő I. - Gecsényi L. - Soós K.) Budapest, 1966.
 • Helyem Házam Palotám - Rákospalota Pestújhely - Újpalota helytörténeti értesítője 2015-től negyedévente (részletes információk itt)

Blogok


 Könyvek

 • Ádám Ferenc, Kiss Emília, Kuczkó Andrea: "Leszek sehol és mindenütt leszek. - A XV. kerület temetőinek története Budapest, 2016.
 • Áhároni (sz. Duschinszky) Ráchel: A Rákospalotai zsidó hitközség története. Tel-Aviv, 1978.
 • Buza Péter: Palotai tegnapok. Budapest (Rákospalota), 1995.
 • Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve. Budapest (Pestújhely) 1997.
 • Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből Budapest, 1974.
 • Csongrádi Kornél: Krónikák Rákospalotáról. Újpest, 1904.
 • Dercsényi Dávid (szerk.): Rákospalotai Múzeum (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 602. szám) Budapest, 1999.
 • Dögei Ilona - Fábián Róbert: Budapest XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb népességstatisztikai jellemzői és szociális térkép (kézirat) Budapest, 1995.
 • dr. Frenyóné Ujfaludi Edit (szerk.): Kónika. A XV. kerület nevelési-oktatási intézményeinek története és Ki kicsoda a XV. kerületi önkormányzat intézményhálózatában Budapest, 2009.
 • dr. Holló Szilvia Andrea (szerk.): "Közös akarattal." Írások a százéves Pestújhely civil társadalmáról. Budapest, 2010.
 • dr. Matits Ferenc: Madarász Victor és Adeline festőművészek hagyatéka a Rákospalotai Múzeumban (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 723. szám) Budapest, 2003.
 • F. Szabó Géza (főszerk.): Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és cimtára I-IV., III. kötet: Északi körzet ismertetője. Budapest, 1931. és IV. kötet: Pestkörnyéki Városok Ismertetője Budapest, 1931.
 • Ferk Ilona - Polyák Edit - Tóth Lajos (szerk.): Palotai kincsőr. Budapest, 2004.
 • Galgóczy Károly: Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegye monographiája I-III. Budapest, 1876-1877.
 • Katona János: 100 éves a Pestújhelyi Sport Club 1912-2012. Budapest (Pestújhely), 2012. (magánkiadás, Pestújhelyi Sport Club)
 • Kelemen Árpád (szerk.): 30 év krónikája. Szemelvények az Újpalotai Szabadidő Központ három évtizedének történetéből. Budapest, 2010.
 • László Tamás (szerk.): Kalendárium - XV. kerület. I - VII. kötet. Budapest, 2005-2011.
 • Lipp Tamás: Álom szocreál kivitelben. Budapest, 2009.
 • Lipp Tamás: Honfoglalás Újpalotán Budapest, 1978.
 • Mojzes Ildikó (szerk.): 100 éves a rákospalotai MÁV-telep. Budapest, 2007.
 • Mojzes Ildikó (szerk.): 1956. Budapest, é.n. (2006)
 • Mojzes Ildikó (szerk.): Üdvözlet Rákospalotáról és Pestújhelyről. Régi rákospalotai és pestújhelyi képeslapok, 1899-1945. Budapest, 2005.
 • Mojzes Ildikó (szerk.): Város születik. Budapest, 2008.
 • Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület. Környezetismereti kisegítő anyag az általános iskolák 3. osztálya számára. Budapest, 1982.
 • Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület. Honismereti és helytörténeti kisegítő anyag a kerület általános iskoláinak 4. osztálya számára. Budapest, 1985.
 • Nádas József Gyula – Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület. Környezetismereti kisegítő anyag az általános iskolák 2. osztálya számára. Budapest, 1981.
 • Németi Elemér – Deák Sándor (szerk.): Pestújhely Ezüstkönyve 1910-1935. Pestújhely, 1935.
 • Németi Elemér (szerk.): Pestújhely Háborús Évkönyve. Pestújhely, 1916.
 • Novák József Lajos: Rákospalota néprajzi leírása (1-3. közlemény) Megjelent a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítőjében 1913. 3-4. sz. 1914. 1-2. és 3-4. sz.
 • Peterdi Andor (szerk.): Pestújhely képes naptára Pestújhely, 1912.
 • Rakssányi Elemér: Pestújhely község monografiája 1910-1935. H.n. 1936. (készült a Tapolcai László Nyomdában)
 • Szabó Tivadar - Strauch Árpád: Rákospalota monográfiája. (Rákospalota, 1927.) Facsimile kiadás Budapest, 2001.
 • Szabóné Molnár Ida: Gyökereink. Erdődűlő története – Újpalota születése. H. n., 2012. (magánkiadás, kiadja: Tornác Galéria)
 • Száva Albert – dr. Szőcs József (szerk.): A Rákospalotai Hősihalottak és Hadirokkantak Albuma. Rákospalota, 1932.
 • Szepes Erika: Újpalota. Egy városrész regénye. Budapest (Újpalota) 2002.
 • Szunyogh László (szerk.): Pestújhelyi 100. Jubileumi évkönyv. Budapest, 2006.
 • Vámbéri Gusztáv (köz., bev.): Tóth István volt bíró életrajza. Budapest, 1984.
 • Zsemley Oszkár (szerk.): Rákospalota és Rákosvidék Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája XXIV. Budapest, 1938.
 • W. Somogyi Ágnes: Adattár Budapest XV. történetének tanulmányozásához Budapest, 1969.