A XV. kerület helytörténeti bibliográfiája

Folyóiratok

  • A Rákospalotai Múzeum évkönyve I. évf. (szerk.: Boross M. - Für L. - Koczogh Á. - Kőszegi F.) Budapest, 1964.
  • A Rákospalotai Múzeum évkönyve II. évf. (szerk.: Bácskai V. - Boross M. - Felhő I. - Gecsényi L. - Soós K.) Budapest, 1966.
  • Helyem Házam Palotám - Rákospalota Pestújhely - Újpalota helytörténeti értesítője 2015-től negyedévente (részletes információk itt)

Blogok


 Könyvek

  • Ádám Ferenc, Kiss Emília, Kuczkó Andrea: "Leszek sehol és mindenütt leszek. - A XV. kerület temetőinek története Budapest, 2016.
  • Áhároni (sz. Duschinszky) Ráchel: A Rákospalotai zsidó hitközség története. Tel-Aviv, 1978.
  • Buza Péter: Palotai tegnapok. Budapest (Rákospalota), 1995.
  • Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve. Budapest (Pestújhely) 1997.
  • Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből Budapest, 1974.
  • Csongrádi Kornél: Krónikák Rákospalotáról. Újpest, 1904.
  • Dercsényi Dávid (szerk.): Rákospalotai Múzeum (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 602. szám) Budapest, 1999.
  • Dögei Ilona - Fábián Róbert: Budapest XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb népességstatisztikai jellemzői és szociális térkép (kézirat) Budapest, 1995.
  • dr. Frenyóné Ujfaludi Edit (szerk.): Kónika. A XV. kerület nevelési-oktatási intézményeinek története és Ki kicsoda a XV. kerületi önkormányzat intézményhálózatában Budapest, 2009.
  • dr. Holló Szilvia Andrea (szerk.): "Közös akarattal." Írások a százéves Pestújhely civil társadalmáról. Budapest, 2010.
  • dr. Matits Ferenc: Madarász Victor és Adeline festőművészek hagyatéka a Rákospalotai Múzeumban (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 723. szám) Budapest, 2003.
  • F. Szabó Géza (főszerk.): Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és cimtára I-IV., III. kötet: Északi körzet ismertetője. Budapest, 1931. és IV. kötet: Pestkörnyéki Városok Ismertetője Budapest, 1931.
  • Ferk Ilona - Polyák Edit - Tóth Lajos (szerk.): Palotai kincsőr. Budapest, 2004.
  • Galgóczy Károly: Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegye monographiája I-III. Budapest, 1876-1877.
  • Katona János: 100 éves a Pestújhelyi Sport Club 1912-2012. Budapest (Pestújhely), 2012. (magánkiadás, Pestújhelyi Sport Club)
  • Kelemen Árpád (szerk.): 30 év krónikája. Szemelvények az Újpalotai Szabadidő Központ három évtizedének történetéből. Budapest, 2010.
  • László Tamás (szerk.): Kalendárium - XV. kerület. I - VII. kötet. Budapest, 2005-2011.
  • Lipp Tamás: Álom szocreál kivitelben. Budapest, 2009.
  • Lipp Tamás: Honfoglalás Újpalotán Budapest, 1978.
  • Mojzes Ildikó (szerk.): 100 éves a rákospalotai MÁV-telep. Budapest, 2007.
  • Mojzes Ildikó (szerk.): 1956. Budapest, é.n. (2006)
  • Mojzes Ildikó (szerk.): Üdvözlet Rákospalotáról és Pestújhelyről. Régi rákospalotai és pestújhelyi képeslapok, 1899-1945. Budapest, 2005.
  • Mojzes Ildikó (szerk.): Város születik. Budapest, 2008.
  • Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület. Környezetismereti kisegítő anyag az általános iskolák 3. osztálya számára. Budapest, 1982.
  • Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület. Honismereti és helytörténeti kisegítő anyag a kerület általános iskoláinak 4. osztálya számára. Budapest, 1985.
  • Nádas József Gyula – Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület. Környezetismereti kisegítő anyag az általános iskolák 2. osztálya számára. Budapest, 1981.
  • Németi Elemér – Deák Sándor (szerk.): Pestújhely Ezüstkönyve 1910-1935. Pestújhely, 1935.
  • Németi Elemér (szerk.): Pestújhely Háborús Évkönyve. Pestújhely, 1916.
  • Novák József Lajos: Rákospalota néprajzi leírása (1-3. közlemény) Megjelent a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítőjében 1913. 3-4. sz. 1914. 1-2. és 3-4. sz.
  • Peterdi Andor (szerk.): Pestújhely képes naptára Pestújhely, 1912.
  • Rakssányi Elemér: Pestújhely község monografiája 1910-1935. H.n. 1936. (készült a Tapolcai László Nyomdában)
  • Szabó Tivadar - Strauch Árpád: Rákospalota monográfiája. (Rákospalota, 1927.) Facsimile kiadás Budapest, 2001.
  • Szabóné Molnár Ida: Gyökereink. Erdődűlő története – Újpalota születése. H. n., 2012. (magánkiadás, kiadja: Tornác Galéria)
  • Száva Albert – dr. Szőcs József (szerk.): A Rákospalotai Hősihalottak és Hadirokkantak Albuma. Rákospalota, 1932.
  • Szepes Erika: Újpalota. Egy városrész regénye. Budapest (Újpalota) 2002.
  • Szunyogh László (szerk.): Pestújhelyi 100. Jubileumi évkönyv. Budapest, 2006.
  • Vámbéri Gusztáv (köz., bev.): Tóth István volt bíró életrajza. Budapest, 1984.
  • Zsemley Oszkár (szerk.): Rákospalota és Rákosvidék Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája XXIV. Budapest, 1938.
  • W. Somogyi Ágnes: Adattár Budapest XV. történetének tanulmányozásához Budapest, 1969.